Prynu a Gwerthu Cyfanwerthol Ar-lein

Siopa Y Glôb - Gwneud Siopa Byd-eang yn Syml a Hawdd  -  Rydym yn eich gwahodd i greu eich blaen siop fyd-eang ar-lein eich hun, gan bostio'ch cynhyrchion ar Shop The Globe.

Rydym wedi creu un stop mwy effeithlon siopa profiad ac rydym yn gyffrous i roi cyfle i chi ddefnyddio pob prif iaith fyd-eang ac un trosoledd siopa-stop, gyda phrynwyr ledled y byd. 

Rydym yn agor ein drysau i bron pob math o nwyddau ar raddfa fyd-eang, ac yn gwahodd pob cwmni sydd â diddordeb mewn ffordd fwy effeithlon o gwerthu, i greu eich Global Storefront eich hun. 

Mae Angen Blaen Siop Fyd-eang ar Bob Cwmni!

Cyhoeddir eich rhestrau Global Storefront a'ch cynhyrchion mewn dros 100 o ieithoedd a'u prisio yn arian lleol eich darpar brynwyr. Fe wnaethon ni ddylunio'r gwasanaethau hyn i helpu cwmnïau sydd â nod ac awydd i ehangu eu cynhyrchion yn sylweddol i farchnadoedd byd-eang, ac sydd eisiau prynu neu werthu nwyddau wrth ddarparu marchnad gyfanwerthu lawer mwy, mwy agored a thryloyw, ledled y byd. Darllen mwy…